Újítási díj szerződés (kérem klikkeljen ide)
Alfa-fötoprotein szűrővizsgálat (kérem klikkeljen ide)
Újítások

Velőcsőzáródási rendellenességek szűrővizsgálata anyai szérum alfa-foetoprotein színt alapján enzimkapcsolatú ellenanyag ELISA technikával

Újítók:

Dr. Pácsa Sándor tud. főmunkatárs, POTE Dr.Pejtsik Béla területi szülész főorvos, Baranya Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet, Pécs
Országos szűrőprogramok a jelenlegi gazdasági helyzetben csak oly módon valósíthatók meg, ha a ráfordítás arányban áll a várható haszonnal. E követelményeknek az utóbbi években mindinkább teret hódító enzimkapcsolatú immuno-assay felel meg (ELISA). Ezt az eljárást egyaránt lehet alkalmazni kórjelző antigének, illetve specifikus ellenanyagok kimutatására is. Mivel az ELISA eljárás a radioimmu-no-assayval (RIA) lényegében azonos érzékenységű, gyors, specifikus és gazdaságos eljárás, minden olyan esetben alkalmazható, ahol a RIA igen költséges volta miatt alig jöhet számításba.
A fenti célkitűzéseknek megfelelően kezdték meg az újítók az ELISA teszt egyik változatának kifejlesztését először vírus specifikus ellenanyagok kimutatására,

mind a későbbiekben toxoplasma, kandida specifikus ellenanyagok, valamint baktérium antigének megha-tározására.
A kórokozókon kívül ELISA eljárással szérumban olyan antigének is meghatározhatók, amelyek kórje-ző markerként szerepelhetnek. Ezek között különösen fontosnak látszott a szérum alpha-foetoprotein AFP) meghatározás.
Baranya megyében végzett az összes terhesre kiterjedő s-AFP vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy az ELISA eljárással végzett anyai s-AFP meghatározás alkalmas a velőcsőzáródási rendellenességek szűrővizsgálatára. A kedvező tapasztalatok alapján (Dr. Pácsa Sándor és Dr Pejtsik Béla) a terhesgondozás rendszerére építve alakították ki azt a szervezési formát, amelynek keretében a terhes asszonyoknál a 16-19. terhességi héten történik a vér levétele és az ezt követő laboratóriumi vizsgálat. A laboratóriumi vizsgálatok eredményessége, valamint a szervezési feladatok megvalósítása elősegítette, hogy a s-AFP szűrővizsgálatok további megyékben is meginduljanak.
A s-AFP szűrővizsgálat a velőcsőzáródási rendellenességek és egyéb pathológiás állapotok (ikerterhes- ség, középidős elhalás, intrauterin sorvadás, stb.) felismerésében is jelentős segítséget nyújt. Az alacsony AFP szint pedig adott esetben lehetővé teszi a mola-terhesség korai diagnózisát.
A s-AFP szűrővizsgálatoknak két biztos alapon kell nyugodnia, először szükség van egy jól funkcionáló laboratóriumi metodikára, másodszor szűrővizsgá-latot végző szülész szakemberek, védőnők maximális együttműkűdésére a teendők pontos ismeretére. Az újítók mindkét kitűzött célt teljesítették. Egy új eljárást - az ELISA módszert irodalmi adatok alapján -kifejlesztették és széles körben elterjesztették.
Az eltelt évek egyértelműen bebizonyították, hogy a s-AFP szűrővizsgálat a záródási rendellenességek praenatalis kimutatásában, a terhesgondozás hatékonyságának emelésében igen fontos szerepet játszik. A s-AFP szűrővizsgálat országos szinten is a terhesgondozás nélkülözhetetlen módszere lehet.
Részletes felvilágosítással az újítók készséggel állnak rendelkezésre.

Közlemények

1. N. J. Wald., G.E. Palomaki.,R.Salonen.,W.Holzgreve., B. Pejtsik., E.Coombes., G.Mancini., A.RacRae.,P.Wyatt.,J.Roberson:
Biparietal diameter and crown-rump length in fetuses with Down's syndrome: implication for antenatal serum screening for Down' syndrome. British.J.of Obstet.Gynec.100.430-435.(1993).

2. MRC Vitamin Study Research Group:Prevention of neural tube defects: Results of the
Medical Research Council Vitamin Study.
The Lancet. 338. 131-137.(1991)

3. Pejtsik ,B., Pintér,J., Rappai.G., Hadnagy.J.: A terhes kulturális szintjével összefüggő tényezők és a szülés kimmenetele közötti kapcsolat vizsgálata.
Magy.Nőorv. L. 54. 217-222. (1991).

4. Pejtsik,B., Rappai.G., Pintér,J., Kelemen,A.: Emelkedett szérum alfa-fötoprotein szint összefüggése bizonyos terhességi szövődményekkel és a magzati halálozással. Orv.Hetil. 133, 2621 (1992)

5. Pejtsik,B., Pintér,J., Horváth,M., Hadnagy.J.: A veleszületett szívhibák és a terhesség alatt ható különböző tényezők közötti kapcsolat vizsgálata.
Orv.Hetil. 133, 155-158. (1992).

6. Kelemen,A., Pejtsik,B., Toth Zs., Rappai.G., Szereday Z.::A dohányzás hatása az anyai szérum AFP- és HCG-béta szintjére a 2. trimeszter elején.
Magy.Nőorv. L. 56. 83-85 (1993).

7. Kelemen,A., Pejtsik,B., Rappai.G., Szereday Z.: A HCG béta alegység korai 2.trimeszteri anyai szérumszintjének összefüggése bizonyos kóros terhességi kimenetelekkel.
Magy.Nőorv. L. 56. 239-241. 1993.

8. Pejtsik B.dr.,Csébfalvi Gy.dr.,.,Rappai G.dr., Hadnagy J.dr.,Hajdú K.dr.,Intődy Zs.dr.,László J.dr.: Down szindrómával szövődött terhességek szűrővizsgálata számítógép segítségével.
Magy.Nőorv.L. 53.143-145. (1990

9. Pejtsik,B., Hadnagy.J., Rappai.G., Kóbor,J.: Az orális kontraceptívumok hatása a fejlődési rendellenességek és az újszülöttek nemi arányának alakulására.
Orv.Hetil. 131, 1187-1189.(1990).

10. Méhes, K., Pejtsik,B.: Passive smoking in utero: No objective morphogenetic changes in the neonate.
Acta Paediatr. Hung. 30, 163-167. (1990).

11. Pejtsik,B., Rappai.G., Hadnagy.J., Pácsa,S.: A koraterhesség alacsony szérum alfa- fötoprotein szint meghatározása avidin -biotin ELISA módszerrel.
Magy.Nőorv. L. 53. 225-207. (1990).

12. Veszprémi,B., Arany A., Pejtsik,B., Németh A., Csaba,I.: Magas anyai se-AFP szint mellett velőcsőzáródási rendellenességgel nem szövődött terhességek kimenetele.
Magy.Nőorv. L. 53. 39-41. (1990).

13. Arany A., Veszprémi B., Pejtsik,B., Németh A., Csaba,I.:Magas anyai se-AFP esetén végzett ultrahang- vizsgálatok során szerzett tapasztalataink.
Magy.Nőorv. L. 53. 33-35. (1990).

14. A.Szilágyi,.É. Feledi., I.Csaba., Pejtsik,B.:Screening for gestational diabetes among women who have previously had a large baby or a stillborn infant.
Arch. Gynecol. Obstet. 247, 197-202,(1990).

15. Hadnagy.J., Pejtsik,B., Csébfalvi,Gy.,:A fogamzást megelőzően és a koraterhességben szedett oralis kontraceptívumok és a terhesség kimenetele.
Magy.Nőorv. L. 53. 223-226. (1990)

16. Szilágyi, A., Feledi, É., Csaba,I., Pejtsik,B.: A gestatiós diabetes szűrése elhízott terheseknél.
Orv.Hetil. 131, 1585-1588 (1989).

17. Pejtsik,B., Hadnagy.J., Pados,É., Csébfalvi,Gy., Kóbor,J.:A terhesség alatti gyógyszerfogyasztás epidemiológiája.
Népegészségügy 70, 365. (1989).

18. Rappai.G., Hadnagy.J., Pejtsik,B., Csébfalvi,Gy.: Az anyai testsúly hatása a Szérum alfa-fötoprotein szint alakulására.
Magy.Nőorv. L. 52. 277-279. (1989).

19. Szilágyi, A., Feledi, É., Csaba, I., Pejtsik,B.:A gestációs diabetes korai szűrése "high risk" terhesek körében.
Orv.Hetil. 130, 839 (1989).

20. Pejtsik,B., Pácsa,S., Kóbor,J.: A humán chorion gonadotropin béta-subunit meghatározás értéke méhenkivüli terhességekben.
Orv.Hetil. 130, 2471-2473, (1989).

21. Pejtsik,B., Pácsa,S.,Kóbor,J.Hadnagy.J.,: Baranya megyében végzett anyai szérum alfa-fötoprotein meghatározások tapasztalatai.
Magy.Nőorv. L. 52. 155. (1989).

22. Pejtsik,B., Rappai.G ., Hadnagy.J., Pácsa,S.: Az anyai szérum humán choriális gonadotropin béta-alegység szintjének jelentősége középidős magzati halálozásokban.
Magy.Nőorv. L. 52. 274-276. (1989).

23. Pejtsik,B., Pácsa,S., Pereszlényi, L.: Treatment of Iron Deficiency Disease with Tardyferon: Monitoring the Effectivity of Treatment.
Therapia Hungarica. 36, 3, (1988)

24. Kóbor,J., Pejtsik,B., Járai,I., Pados, É., Horváth, M.,Csébfalvi,Gy.: Terhesség alatti dohányzás hatása a születési súlypercentilis értékek alakulására.
Orv.Hetil. 129, 21 (1988).

25. Kóbor,J., Pejtsik,B., Horváth,M., Pados,É.:Terhesség alatti rendszeres alkoholfogyasztás hatása a magzatra, a csecsmő és gyermekkori fejlődés egyes jellemzőire 184 eset tanúságai kapcsán.
Népegészségügy 69, 291.(1988)

26. Kóbor,J., Pejtsik,B., Pados, É., Horváth,M., Csébfalvi,Gy.: Terhesség alatti rendszeres alkoholfogyasztás hatása az újszülöttkori súlyviszonyokra.
Magy.Nőorv. L. 51. 74. (1988).

27. Kelemen,A., Pejtsik,B., Szereday Z.:A C-reactív protein anyai szérumszintjének alakulása spontán vetélés esetén.
Magy.Nőorv. L. 51. 291-293. (1988)

28. Kelemen,A., Hasitz ,S., Pejtsik,B., Szereday Z.: A C-reactív protein szérumszintje egészséges egyéneknél, figyelembe véve egyes fogamzásgátlók hatását.
Magy.Nőorv. L. 51. 43-44. (1988).

29. Kelemen,A., Pejtsik,B., Hasitz S., Szereday Z.: A C-reactív protein szérumszintjének alakulása bizonyos kismedencei kórképekben , különös tekintettel a nőgyógyászati gyulladásokra.
Magy.Nőorv. L. 51. 250-252. (1988).

30. Pejtsik,B., Pácsa,S.: Effect of Tardyferon Treatment on Serum Ferriti Level.
Therapia Hungarica . 35, 2, (1987).

31. Hadnagy.J., Pácsa,S., Pejtsik,B., Csaba,I.:Az anyai szérum, vizelet és magzatvíz béta-2 mikroglobulin-tartalmának összehasonlító vizsgálata radioimmun és enzimimmun módszerrel.
Orv.Hetil. 128, 359-361, (1987).

32. Hadnagy.J., Pejtsik,B., Pácsa,S.,Csaba,I.: Az anyai szérum béta-2 mikroglobulin és hugysav tartalmának összehasonlító vizsgálata normális terhességekben és EPH gesztózisban.
Magy.Nőorv. L. 50. 276-278. (1987).

33. Hadnagy.J., Pejtsik,B., Pácsa,S.,Csaba,I.: Renális tubuláris funkció terhességi hipertóniában és EPH gesztózisban.
Magy.Nőorv. L. 50. 342-344. (1987).

34. Hadnagy.J., Pejtsik,B., Pácsa,S.,Csaba,I.: Köldökvérminták béta-2 mikroglobulin tartalma a gesztáció harmadik trimeszterében.
Magy.Nőorv. L. 50. 195-198. (1987).

35. Kóbor,J., Pejtsik,B., Pados, É., Csébfalvi,Gy., Horváth,M.:Terhesség alatti anyai dohányzás és ennek hatása az újszülött súlyára.
Népegészségügy 68, 273.(1987).

36. Kelemen,A., Pejtsik,B., Szereday, Z., Pácsa,S.:A C-reaktív protein anyai összefüggése a tokolízis kimenetelével.
Magy.Nőorv. L. 50. 147-149. (1987).

37. Kelemen,A., Pejtsik,B., Szekeres-Barthó,J.,Varga P., Szereday, Z., Pereszlényi, L.: A C-reaktív protein anyai szérumszintjének alakulása terhesség, szülés és gyermekágy során.
Magy.Nőorv. L. 50. 20-23. (1987).

38. Hadnagy, J., Csaba,I., Pejtsik,B., Pácsa,S.:A szérum ferritin szint terhességi toxaemiában.
Orv.Hetil. 127, 1451-1453. (1986).

39. Kóbor,J., Pejtsik,B., Csébfalvi, Gy.Berkó,Gy.,Tényi,J.::Előzetes tapasztalataink a terhesgondozást ellenőrző, regisztráló információs rendszer (TERI) működéséről.
Népegészségügy 67, 17-20. (1986).

40. Kóbor,J., Pejtsik,B., Pácsa,S.:Újabb laboratóriumi eljárás Baranya megyei tapasztalatairól. Orv.Hetil. 127, 151. (1986).

41. Hadnagy.J., Pácsa,S., Pejtsik,B., Csaba,I.: Amniotic béta-2 microglobulin in normal and complicated pregnancies.
Acta Physiologica Hungarica 65, 507-510. (1985).

42. Pejtsik,B., Pácsa,S.: Velőcsőzáródási rendellenességek szűrővizsgálata anyai szérum alfa-foetoprotein szint alapján enzimkapcsolatú ellenanyag ELISA technikával.
Egészségügyi Közlöny 3.szám 110. (1985).

43. Pejtsik,B., Pácsa,S.: A Tardyferon hatása a szérum ferritin szint alakulására.
Gyógyszereink. 35.48-50. (1985).

44. Pejtsik,B., Pácsa,S.:A Tardyferon hatékonyságának megállapítása szérum ferritin szint meghatározás alapján.
Jelentés az EGYT Gyógyszervegyészei Gyárnak (1984).

45. Hadnagy, J., Pácsa,S., Pejtsik,B., Csaba,I.: Az anyai szérum béta-2 mikroglobulin szintje EPH gestózisban
Magy.Nőorv. L. 47. 427-431. (1984).

46. Bognár, Z., Csaba,I., Arany, A., Veszprémi, B.,Pejtsik, B.:A szérum AFP szűrés jelentősége a kis súlyú magzatok korai felismerésében.
Orv.Hetil. 125. 1497-1499. (1984)-

47. Pejtsik,B., Pácsa,S., Szeredai, Z., Weszely, J., Konczwald, L., Illei, Gy., Németh, L., Vereckey, G., Erdősi, E.: A záródási rendellenességek megelőzése érdekében végzett szérum alfa-fötoprotein szűrővizsgálatáról.
Orv.Hetil. 125. 699-702. (1984).

48. Pejtsik,B., Pácsa,S.: Szérum alfa-fötoprotein (s-AFP) szintek alakulása ikerterhességek esetén.
Magy.Nőorv. L. 46. 399-401. (1983).

49. J.Hadnagy, A.S. Pacsa, B.Pejtsik, I.Csaba: Elevated level of beta-2 mikroglobulin in toxemic pregnancy.
IRCS Medical Science Gynecology.11, 550-551. (1983).

50. A.S.Pacsa, B.Pejtsik, J.Wessely:Sceening for neural tube defects.
The Lancet 2, 100, (1983).

51. Hadnagy, J., Pácsa, S., Pejtsik, B., Csaba, I.: A szérum és a vizelet béta-2 mikroglobolin szintjének vizsgálata egészséges terheseken.
Magy.Nőorv. L. 46. 507-512. (1983).

52. Pácsa S., Pejtsik,B., Klujber, L.: Terhesek szérum ferritin szintjének meghatározása ELISA eljárással.
Orv.Hetil. 124. 1733-1735, (1983).

53. Hadnagy.J., Szekeres,J., Csernus V., Pácsa,S., Pejtsik,B.: A limficiták citotoxicus aktivitásának és progeszteronkötő képességének vizsgálata terhesség alatti szteroid profilaxis során.
Magy.Nőorv. L. 45. 313-317. (1982).

54. Doszpod J., Gáti I., Szotyori K., Pejtsik B., Várdi P.:Az anyai és köldökvér cink szintje intrauterin retardált és normális újszülöttek esetében.
Magy.Nőorv. L. 44. 113-114. (1982).

55. Kóbor,J., Csébfalvi, Gy.,Toth, Z., Pejtsik,B., Hasitz,S.:Alacsony súlyú újszülöttek feltételezett kockázati tényezőinek számítógépes elemzése.
Magy.Nőorv. L. 45. 453. (1982).

56. Kóbor,J., Pejtsik,B., Horváth, M., Járai, I.:Korszerű anya- és csecsemővédelmi feladatok érvényesülése Baranya megyében (1970-1980).
Orv.Hetil. 122. 2531-2534. (1981).

57. J.Szekeres, G, Fabian, A.S. Pacsa, B.Pejtsik: Dialyzable serum factors alter cellular immunity in pregnancy.
Experientia, 37, 515-516. (1981).

58. Szekeres,J., Pácsa,S., Pejtsik,B.:Limfocita citotoxicitás mérése a célsejtek endogén alkalikus foszfatáz aktivitásának meghatározásával.
Kisérletes Orvostudomány 33. 107-112. (1981).

59. J., Szekeres,, V.,Csernus, B.,Pejtsik, L.Emődi, A.S. Pácsa.:Progesteron as an immunologic blocking factor in human pregnacy serum.
Journal of Reproductive Immunology. 3. 333-339. (1981).

60. Pejtsik,B., Pácsa,S., Wessely J., Kóbor,J.: Az anyai szérum alfa-fötoprotein szint meghatározásáról.
Orv.Hetil. 122. 2883-2885. (1981).

61. Kóbor,J., Pejtsik,B., Pácsa,S.: A centrális terhesgondozásra épített anyai szérum alfa-fötoprotein (AFP) szűrővizsgálat modellje Baranya megyében.
Népegészségügy 41, 331-333..(1980).

62. Pácsa,S., Pejtsik,B.:Szérum alfa-foetoprotein szint meghatározása enzim kapcsolatú ellenanyag (ELISA) technikával normális és pathologiás terhességekben.
Orv.Hetil. 121. 151-154. (1980).

63. Pejtsik,B., Pácsa,S.:Velőcső-záródási rendellenességek szűrővizsgálata anyai szérum alfa-foetoprotein szint alapján enzim kapcsolatú ellenanyag (ELISA) technikával.
Orv.Hetil. 121. 505-507. (1980).

64. Pejtsik,B., Bajtai G., Kosztolányi Gy., Balogh T., Sápszki V., Páli K.: Korai amniocentézissel szerzett tapasztalataink a magzati fejlődési rendellenességek megelőzésében.
Magy.Nőorv. L. 43. 443-446. (1980).

65. Kóbor,J., Pejtsik,B., Tóth, Z., Bédi, Gy., Sápszky, V., Hasitz S., Domány, Gy., Nagy, Z., Breila, I., Szabó E.: A koraszülés "pontértéktáblázat" alapján való előrejelzése és számítógépes értékelése.
Népegészségügy 61, 202-205.(1980).

66. A.S.Pacsa., B.Pejtsik: Detection of antibodies to cytomegalovirus, herpes simplex virus and rubellavirus with micro-ensime immunoassay.
Acta Microbiol.Acad.Sci.hung. 26, 35-40. (1979).

67. Pejtsik,B., Pácsa,S.: Rubeolavirus, herpesvirus és Toxoplasma gondii ellenanyagok előfordulása terhes asszonyok trimeszterenkénti, valamint nem terhesek sorozat szérummintáiban.
Egészségtudomány. 22, 191-196. (1978).

68. Pejtsik,B., Pácsa,S.,Dorsics Gy., Kummerlander, L.:A herpes simplex virus-specifikus antigen jelenléte ép és kóros cervix sejtekben.
Magy.Nőorv. L. 41. 350-352. (1978).

69. A.S.Pacsa., B.Pejtsik:Antibodies to rubellavirus, herpes simplex virus and toxoplasma gondii in serial serum samples of pregnant and non-pregnant women.
Acta Microbiol.Acad.Sci.hung. 25, 203-207. (1978).

70. Pácsa,S., Pejtsik,B.: Enzim kapcsolatú ellenanyag technika virus-specifikus ellenanyagok kimutatására.
Orv.Hetil. 119. 2071-2073. (1978).

71. Kóbor,J., Pejtsik,B., Bédi, Gy., Sápszky, V.: Adatok a spontán abortuszok gyakoriságáról és etiologiájáról.
Népegészségügy. 38.313-318. (1977).

72. A.S.Pacsa., B.Pejtsik, G.Dorsits, L. Kummerlander, L.: Presence of Herpes Simplex Virus-Specificus Antigens in Exfoliated Cervical Cells of Virgins and Sexually Active Women.
Europ. J. Cancer.13,1197-1199. (1977).

73. Pácsa,S., Pejtsik,B., Hadnagy.J.: A humorális immunitás csökkenése terhesség folyamán. Az amnion folyadék antivirális hatása.
Orv.Hetil. 118. 2701-2703. (1977).

74. A.S.Pacsa., B.Pejtsik: Impairment of immunity during pregnacy and antiviral effect of amniotic fluid.
The Lancet i. 330-331. (1977).

75. A.S.Pacsa., B.Pejtsik, L. Kummerlander, L.: Herpes-simplex-virus antigens in normal cervical cells.
The Lancet i.597.(1976).

76. Kummerlander, L., Pejtsik,B., Páli K., Pácsa,S.: Herpesvirus antigen előfordulása ép és praeblastomás cervix sejtekben.
Magyar Onkologia 20,101-106.(1976).

77. A.S.Pacsa , L. Kummerlander, B.Pejtsik, K.Krommer, K.Pali: Herpes-simplex virus-specific Antigens in exfoliated cervical cells from Women with and without Cervical Anaplasia.
Cancer Research 36, 2130-2132. (1976).

78. Balogh T., Pejtsik,B., Ambrus M., Bajtai G., Páli K.: Az alpha-foetoprotein meghatározásának jelentősége az intrauterin diagnosztikában.
Orv.Hetil. 116. 2887-2890. (1975).

79. A.S.Pacsa , L. Kummerlander, B.Pejtsik, K.Pali: Herpesvirus Antibodies and Antigens in Patients with Cervical Anaplasia and in Controls.
J. of The National Cancer Institute. 55, 775-781. (1975).

80. Pácsa,S., Kummerlander, L., Pejtsik,B., Páli K.:A herpesvirus és a méhnyak carcinoma összefüggéséről ellenanyagok és antigenek vizsgálata alapján.
Orv.Hetil. 116, 2711-2715. (1975).

81. Szigetvári I., Kocsis B., Rákoczi I., Pejtsik,B., Breila I.: Trichomonas vaginalis törzsek kvantitatív metronidazol érzékenysége.
Magy.Nőorv. L. 38. 153-156. (1975).

82. Pejtsik,B., Görcs J., Kóbor,J., Horváth, Gy.: Az intrauterin eszköz (IUE) kombinált alkalmazásával nyer tapasztalataink.
Magy.Nőorv. L. 37. 430-435. (1975).

83. Pejtsik,B., Méhes K.: A Down syndroma gyakorisága Baranya megyében.
Magy.Nőorv. L. 37. 525-527. (1974).

84. Méhes K., Pejtsik,B., Kosztolányi Gy.: Egészséges gyermek születése korai intrauterin genetikai diagnosis nyomán.
Orv.Hetil. 115, 1455-1456. (1974).

85. Pejtsik,B., Görcs J., Kóbor,J., Bodó M.: Az ébredési hőmérséklet (ÉH) mérésének jelentősége a praeconceptionalis nevelésben.
Magy.Nőorv. L. 36. 234-238 (1973).

86. Pejtsik,B., Than, N., Kóbor,J.: A Baranya megyei Nővédelmi Gondozó szervezete és feladatai.
Magy.Nőorv. L. 36. 119-123. (1973).

87. B. Pejtsik, E. Tóth: Die Rolle von Trichomonas urogenitalis in der Enstehung von Adnexentzündungen und deren Behandlung.
Zeitschrift für Geburst. und Gynek. 170, 68-72. (1969)

88. Pejtsik,B., Toth, E.: A trichomonas urogenitalis szerepe a függelékgyulladások keletkezésében és azok gyógykezelése.
Magy.Nőorv. L. 30. 188-190 (1967).

89. Seres G., Pejtsik,B., Kádas I.: Gonadalis dysgenesia.
Magy.Nőorv. L. 24. 175-177. (1961).

90. I. Kádas, B. Pejtsik, G. Seres: An unusual case of gonadal disorder.
Acta Endocrinologica. 36, 561-565. (1961).

91. Páli K., Visegrády L., Pejtsik B.:A hysterosalpingographia diagnosticus értékéről , különös tekintettel a vízben oldódó sugárfogó anyagokra.
Orv.Hetil. 101, 691-694. (1960).

92. Pejtsik,B., Czurkó G.: Súlyos gyermekágyi eklampsia hiberno-therapiával és hypothermiával gyógyított esete.
Orv.Hetil. 99. 1189-1191. (1958).

93. Kóbor,J., Pejtsik,B., Sápszky,V., Than,N., Páli,K.: Segítségnyújtás a sokgyermekes anyák családtervezéséhez Baranyában.
Magy.Nőorv. L. 39. 506-510. (1976).

94. Pejtsik,B. Pácsa,S.:Szérum alfa-foetoprotein (s-AFP) szintek alakulása ikerterhességek esetén.
Magy.Nőorv. L. 46. 399-401. (1983).

95. Kóbor József dr.,Csébfalvi György dr., Tóth Zoltán dr., Pejtsik Béla dr.,Bédi Gyula dr., Hasitz Sándor dr.:Alacsony súlyú újszülöttek feltételezett kockázati tényezőinek számítógépes elemzése.
Magy.Nőorv. L. 45. 453-457. (1982).

96. Kelemen,A.,Pejtsik,B.,Varga,P.,Szekeres,B.J.,Szeredai,Z.: Other aspects of the role of C-reactive protein during pregnancy and labor.
Am.J.Obstet.Gynecol. 155,231 (1986).

97. Pados E., Kóbor J., Pejtsik B.,Horváth M.,Nagy L.: A szérum-ferritin szintjének meghatározása falusi gyermekek szűrővizsgálata során.
Gyermekgyógyászat. 38, 472. (1987).

98. Julia -Szekeres Bartho.,P.Varga.,B.Pejtsik.:ELISA test for detection of an immunological blocking factor in human pregnancy serum.
Journal of Reproductive Immunology 16.19-29.(1988).