Dr. Pejtsik Béla

Születési hely, év, hó, nap:
Alpár 1923. november 16.
1942 Érettségi Kiskunfélegyháza.

1942. Egyetemi tanulmányok kezdete. (Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvosi Kar).

1944. október 1. Katonai szolgát. Szegedi Helyőrségi Kórház. A kórház a visszavonulás során Esztergomba került. Esztergomból az un. Tanulmányi Zászlóaljhoz (Pázmány Péter Tudomány Egyetem Orvosi Karára) irányítva, amelyet Breslauban (Wroclaw) szállásoltak el. Az Egyetem itt rövid ideig tartózkodott, mert a szovjet csapatok közeledte miatt az egyetemet Halléba helyezték át.

1945 áprililis végén amerikai hadifogság, majd később az un. "zóna" kiigazítást követően francia hadifogság. 1945. szeptember 5.-én elengedés a hadifogságból. Budapesten a tanulmányok folytatása a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán.

1948. október 16.-án orvosi diploma "Summa cum laude" minősítéssel.

Munkahelyek:
1. Az egyetem befejezése után Budapesten az I. sz.Női Kinikán gyakornok.

2. 1949-ben a Dorogi Bányakórház Szülészeti Osztályán osztályos orvos.

3.1950 novemberében katonai szolgálat. Három éven át csapatorvos beosztás, majd 1953.-ban áthelyezés a Kecskeméti Honvédkórház sebészeti osztályára. A sebészeti tevékenység 1956. november végéig tartott.

4. 1955-ben a Budapesti I. sz. Női Klinikán szülészet-nőgyógyászatból szakvizsga.

5. 1956 novemberében felmentés a katonai szolgálat alól. Leszerelés után Pécset a Baranya megyei Kórház Szülészeti Osztályán alorvos, majd adjunktus. 1960 és 1970 között a Rendelőintézet Nőgyógyászatán főorvos, majd 1970-1973 között a Megyei CsNT (Családi és Nővédelmi Tanácsadó) főorvos. Ezután 1974.-től nyugállományba vonulásomig (1991 december 31.) a Baranya megyei területi szülészfőorvosi feladatokat láttam el.

Munkásság:

1. 1970.-ben Baranya megyében komplex vizsgálat kezdődött a magzati életet befolyásoló legfontosabb környezeti tényezők kutatására. (Dr. Kóbor és munkatársai). Ennek egyik jelentős eredménye a perinatális-és csecsemőhalálozás csökkenése lett.

2. A magzati károsodások és a terhesség alatti vírus-infekciók kapcsolatainak tanulmányozása.
Tárcaszintű kutatási téma. 1975-1980: "Terhesség alatt bekövetkező vírusfertőzések szerepe a magzati károsodások kialakulásában". Témavezető: Dr. Pejtsik .(A téma kutatását segítő munkakapcsolat: Dr. Pácsa. POTE Mikrobiológiai Intézet Virus Laboratórium).
1975.-ben kutatómunka indult a magzati károsodások és a terhesség alatti vírus-infekciók kapcsolatainak tanulmányozására. E munka során olyan szérumbankot hoztunk létre, amely a terhes asszonyok sorozat szérum mintáit is tartalmazta. A kialakított szérumbank nemcsak az eredeti kutatóprogram megvalósítását tette lehetővé, hanem lehetőséget adott más irányú munkák elvégzésére is.

3. A szérum alfa-foetoprotein szint és egyéb mikrofehérje szintek mérésének kidolgozása ELISA módszerrel.
Tárcaszintű kutatási téma.1980-1985."Az anya immunstátusza és az intrauterin infekciók közötti kapcsolat vizsgálata. Témavezető: Dr.Pejtsik. (A téma kutatását segítő munkakapcsolat. Dr. Pácsa. POTE Mikrobiológiai Intézet Virus Laboratórium).
Az előző kutatási programban létrehozott szérumbank lehetővé tette, hogy az enzimkapcsolatú ellenanyag-technikát (ELISA), amelyet a vírus-ellenanyagok kimutatására honosítottunk meg, egyéb mikrofehérje szintek, elsősorban a szérum alfa-fötoprotein (s-AFP), majd a szérum ferritin, szérum béta-2-mikroglobulin, HCG-béta alegység, C-reaktív protein, terhesség-specifikus fehérje (SP1) mérésére is kidolgoztuk és sikerrel alkalmazni tudtuk.

4. A terhesek szérum alfa-fötoprotein szűrővizsgálatának bevezetése Baranya megyében.

A terhesek szérum alfa-fötoprotein szűrővizsgálata Baranya megyében már 1980. január 1.-én megvalósult, és ennek az akkor még egyedülálló programnak mind laboratóriumi, mind szervezési menetrendjét megoldottuk..
1980 óta bevezetett anyai szérum alfa-fötoprotein szűrővizsgálat az egész országban elterjedt, és a terhesgondozás kötelező, nélkülözhetetlen része lett. ((1985. december 10.-én Az EÜ. Min. Újítási Bizottsága "Velőcsőzáródási rendellenességek szűrővizsgálata anyai szérum alfa-foetoprotein szint alapján enzimkapcsolatú ellenanyag ELISA technikával" újításként fogata el és mint újítókat Dr. Pácsa Sándort és Dr. Pejtsik Bélát díjazásban részesítette (1.sz melléklet.:Újítási díj szerződés.)).

5.A terhesgondozás számítógép támogatta rendszerének (TERI) kialakítása Baranya megyében.

1985. január 1.-től a védőnői törzslap alapján készült terhes adatokat a Területi Szülészfőorvosi Hivatalban számítógépre vittük. Az 1985-től 1990-ig működő rendszer bebizonyította, hogy a terhesgondozás számítógép támogatta rendszere, nagymértékben elősegíti a gondozás hatékonyságát és lehetőséget adott számos tudományos kérdés megválaszolására. Öt év alatt közel 30000 terhes adatát regisztráltuk és statisztikai programok segítségével dolgoztuk fel. Ebben a munkában a Pécsi Közgazdasági Egyetem számítógépes szakemberei és statisztikusai: dr.Csébfalvi György, dr Rappai Gábor, dr. Pintér József nyújtottak kiemelkedő szakmai támogatást.

6. A fólsav protektív hatásának vizsgálata a velőcső-záródási rendellenességek megelőzésében.

Az Egyesült Királyság Orvosi Akadémiája (Medical Research Council= MRC) 1983-ban olyan nemzetközi vizsgálatot szervezett, amelynek keretében preconceptionalisan "magzatvédő" gyógyszer-kombináció került kipróbálásra. Ebbe a kutatásba az Eü. Minisztérium hozzájárulásával és az OKI Humángenetikai Laboratórium (dr.Czeizel Endre) szervezésével hazánk is bekapcsolódott, és ennek részeként a Baranya megyei Kórház ELISA Laboratóriuma is részt vett. A vizsgálatban résztvevő Baranya, Tolna, Somogy, Bács-Kiskun megye kiválasztott terhesei az ELISA laboratóriumban lettek kontroll vizsgálatba részesítve. (A szérum és vizelet minták repülővel történő hetenkénti Londonba szállítását az OKI Humángenetikai Laboratórium szervezte). A kutatás eredményét a THE LANCET közölte. (Lásd: Közlemények listája). A tanulmány megállapította, hogy a preconcepcionalis időszakban alkalmazott folsav 72%-ban képes a velőcső-záródási rendellenességek kialakulása ellen protektív hatást kifejteni.

7. A Down szindróma szűrővizsgálatának kutatása.

Kidolgoztuk a Down szindrómával szövődött terhességek szűrővizsgálatát négy változó (anyai kor, MS-AFP, MS-HCG, MS-SP1) együttes alkalmazásával, felhasználva a számítástechnika nyújtotta lehetőségeket.(BMDP. Logisztikus regresszió-számítás). Ezen túlmenően részt vettünk még a Prof.Wald által irányított (Department of Environmental and Preventive Medicine London) Down szindroma kutatásban, amelyhez a meglévő szérumbankunk nyújtott kiváló lehetőséget.